levegő víz hőszivattyú

A levegő víz hőszivattyú több területen is jól hasznosítható

A hőenergiával való gazdálkodást nagymértékben elősegítik a korszerű kalorikus gépek. Ezeknek a közismertebb elnevezése a levegő víz hőszivattyú, amelyek az alacsonyabb hőmérsékletű közegből hőt vonnak el és ezt magasabb hőmérsékletű helyekre szállítják, majd ott leadják. A hűtési energiát ilyen módon fel lehet használni a fűtésben, a meleg víz előállításában és a környezeti hő hasznosításában.