munkaügyi mediátor
Szolgáltatás

A munkaügyi mediátor figyelembe veszi az érdekeket

A sporttevékenységek alanyait általában az érdekli, hogy a közöttük fennálló vitákat a lehető leghamarabb egy olyan független személy oldja meg, aki speciális ismeretekkel rendelkezik a sport területén és képes figyelembe venni az egyes konfliktushelyzetek részleteit, finomságait. Ebben az esetben hasznos szolgáltatást tud nyújtani a sport mediátor. Ugyanis, ha a közvetítői eljárás nem hozta meg a kívánt eredményt, akkor a felek továbbra is fenntarthatják a jogot, hogy bírósághoz vagy más joghatóságokhoz forduljanak a vita rendezése érdekében. A mediációs eljárás igénybevételének oka a legtöbb esetben egy olyan békés megállapodás elérése, amiben mindkét fél vállalja, hogy megpróbál sport mediátor közvetítésével tárgyalni a másik féllel a vitáról. A közvetítői és a döntőbírósági eljárás közötti különbség nyilvánvaló, mivel az előbbi informális jellegű, vagyis maguk a résztvevő felek ellenőrzik a folyamatot és a sport mediátor általi közvetítés rendezése esetén aláírt megállapodásnak nincs kötelező ereje. Egy társaságnak az alkalmazottaival fennálló munkajogi kapcsolatainak rendezése, különösen a kollektív szerződés aláírásakor, meglehetősen bonyolult folyamat és sok időt vesz igénybe a tulajdonosoktól vagy a vezetőségtől. A vitarendezés alternatív módszerének használata, nevezetesen egy képzett munkaügyi mediátor bevonása a kollektív munkaviták rendezésébe garantálja a nézeteltérések megoldásának igazságosságát és biztonságát, a konfliktus békés rendezésére és a munkaügyi kapcsolatok megőrzésére szolgáló civilizált és humánus eszközökkel. A közvetítő feladata a meditációs folyamatban az, hogy lehetőséget teremtsen a vitában résztvevő feleknek, hogy megtalálják a számukra megfelelő megoldást. A munkaügyi mediátor képes megszervezni a felek közötti interakciót és tárgyalási folyamatot, ismeri a vitarendezés pszichológiáját és lehetővé teszi a feleknek az érdekek és igények összeegyeztetését. A munkaügyi mediátor önmagában nem oldja meg a vitát, hanem csak segít a feleknek abban, hogy saját maguk jussanak el a konfliktus rendezéséhez.